SISU-REGISTRERING
 

INFORMATION OM HUR DU GÖR FÖR ATT REGISTRERA
SISU-NÄRVARO

 

När skall jag registrera SISU-närvaro

Du skall registrera SISU grundande närvaro när ni har någon form av samling som rör er egen verksamhet (föräldramöten, planeringsmöten, ledarmöten, spelarmöten, någon form av aktivitet med gruppen eller bara en vanlig träff med berörda i gruppen. Det måste alltid kunna häröras till er verksamhet.

Deltagarantal samt hur länge ni har mötet eller träffen

Minimi antalet för att mötet skall anses som SISU-grundande är TRE personer och mötets  längd c:a 1,5-2,0 tim. En person måste utses som mötesledare.

Hur meddelar jag närvaron

Efter varje möte eller träff skall det föras en enkel närvarolista som mailas eller på annat sätt meddelas kansliet Bergums IF (att: Anders Jakobsson). Närvarolistan skall innehålla deltagare-fullständigt personnummer-vad mötet handlar om-mötets längd-vem som är mötesledare och var mötet hålls. Det fungerar även med ett SMS (0793-37 94 41).

Varför är det så viktigt att föra SISU-närvaro

Bergums IF vill och har en vision om att varje person som är ledare i föreningen skall ha en relevant utbildning för att kunna leda och ta hand om våra ungdomar, även äldre. För att föreningen skall kunna genomföra detta använder vi oss av SISU Idrottsutbildarna, som med deras närvarosystem möjliggör för föreningen att kunna deltaga i deras utbildningar. Det som är avgörande om vi kan anmäla deltagare till deras utbildningar är att vi har byggt upp en mötes och närvarobank i deras system. Detta ligger till grund för vilka avgifter Bergums IF skall betala. Är vi duktiga på att registrera närvaro till SISU och har en stor närvarobank, kommer vi att kunna skicka personer på utbildningar nästan utan kostnad.

Vi hoppas att alla ledare och tränare kan ta sig i kragen detta år 2021, och tänka på att föra SISU-närvaro och skicka in listorna till kansliet.
Det gör nytta för alla i Bergums IF.