INFORMATION FRÅN STYRELSEN

2020-10-26
Ekonomi: 
För något år sedan beslutade föreningsstämman att vi skulle gå över till Autogiro som betalningsmetod för våra avgifter. Syftena med det är flera - dels att det rent ekonomiskt blir stabilare för föreningen, dels för att det blir mer flexibelt om en medlem börjar eller slutar mitt i en säsong. Vår ambition är att detta skall vara på plats till våren men innan det aktiveras behöver vi få era godkännande att aktivera Autogirobetalningar till BergumsIF. Avtalen kommer att delas ut till er alla innan jul-uppehållet.

Belysning: 
Redan förra hösten började belysningen på vår konstgräsplan att ställa till med problem - lampor slocknade och säkringar gick... Tidigare i höst fick en match avbrytas för att en lampa slocknade. Tack vara en grym insats från Patrik Andersson fungerar belysningen åter som den skall!

Klubbhuset: 
Lagom till att det börjar bli kallt på kvällar och nätter är uppvärmningen av klubbhuset nu fixad! Den "gamla" delen av klubbhuset har under alla år värmts med direktverkande el - en dyr metod som ger begränsat behaglig värme. Nu är alla dessa gamla element ersatta med ett vattenburet värmesystem som förhoppningsvis kommer att vara mer ekonomiskt och dessutom ge bättre värme. Tack vare detta, i kombination med ny isolering under samlingslokalen, en ny (tät!) dörr på kortsidan samt ett nytt elavtal, hoppas vi på minskade driftskostnader för klubbhuset. Stort tack till Roman, Ola, Lisa och alla andra som ställt upp med tid och kraft för att möjliggöra detta.

Futsal: 
Lerjehallen (före detta Bläsebohallen) är nu färdigbyggd och kommer att vara vår mest frekvent använda hall för träning och matcher under vinterhalvåret. Hallen är en fullstorlekshall med tillhörande läktare.

Samarbete: 
I våras tecknade vi i Bergums IF ett samarbetsavtal med IBK Bergum. Avtalet innebär bland annat att vi tillsammans skall ge alla barn och ungdomar i vårt upptagningsområde så stora möjligheter vi kan för en meningsfull och givande fritid. I möjligaste mån försöker föreningarna att undvika att träningar, matcher och event krockar med varandra. Det innebär även att vi samarbetar för planering och nyttjande av träningslokaler samt att vi har som ambition att arrangera/hålla vissa utbildningar gemensamt.

Hälsningar
/Styrelsen